Welkom!

Welkom bij StudInT! StudInT is opgericht door een student HBO-ICT van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. StudInT is een bedrijf waar HBO studenten diensten leveren voor het MKB. Wij leveren diensten op het gebied webontwikkeling, IT-infrastructuur en ook softwareontwikkeling.

Op het gebied van webontwikkeling ontwerpen, programmeren en onderhouden wij websites. Wij stemmen de websites af op de wensen van de klant.

Daarnaast leveren wij diensten op het gebied van IT-infrastructuur. Daar valt onder het digitaal schoonmaken van computers, installeren van computers, installeren van een netwerk, adviseren, bemiddelen in de aankoop van apparatuur.

Als laatste levert StudInT diensten op het gebied van softwareontwikkeling. Hieronder verstaan wij het programmeren en ontwerpen van software/applicaties.

Al deze diensten leveren wij aan bedrijven in het MKB in Fryslân.

Voor het MKB door studenten

StudInT is een bedrijf dat transparantie en positiviteit wil uitstralen. Onze meerwaarde is dat IT-studenten de nieuwste technologische ontwikkelingen vanuit school meekrijgen en deze direct toepassen bij uw bedrijf.

Een andere meerwaarde is dat wij goedkoper kunnen werken, doordat wij minder overheadkosten hebben, waarvan u als klant direct profiteert. Waar andere IT-bedrijven binnen de lijntjes blijven denkt een studInT buiten het kader en komt door zijn actuele kennis met innovatieve en creatieve oplossingen.

Over het bedrijf

StudInT is opgericht op 27-11-2017 door Wouter Nauta. Wouter’s lijfspreuken zijn: “There’s enough work, you just have to see IT!”, “If there isn’t enough work, you have to create IT!” en “Don’t speak, let your creativity speak for you!”.

De missie is door studenten in te zetten, een klantgericht, innovatief, veilig en goed werkend eindproduct te leveren. Doordat studInTen enthousiast, oplossingsgericht en creatief zijn kan deze missie worden behaald.

De visie is, dat IT-studenten het MKB ondersteunen bij hun IT-vraagstukken, door het inzetten van de meest actuele kennis verkregen uit het onderwijs. Bij deze visie horen de volgende kernwaarden: kwaliteit, integriteit, betrokkenheid, creativiteit, aandacht, transparantie en niet te vergeten veiligheid.